top of page

OM MATBYRÅN GOTLAND

Matbyrån Gotland skapar gemenskap och utveckling från jord till bord med företag i framkant, för ett gott och hållbart matliv på ön.

Vi har örat mot rälsen och nära relationer till företag genom hela mat- och livsmedelssystemet på Gotland. På så vis upptäcker vi de behov som finns och kan synliggöra dessa i syfte att skapa konstruktiva lösningar, se synergier och matcha företag till nya positiva samarbeten. 

Vårt uppdrag är att verka samlande och stärkande i kedjan och se till så att enskilda organisationer och företag blir bättre på det de gör - så att vi tillsammans kan bli bättre som helhet.  

 

Matbyrån Gotland:

  • Skapar mötesplatser och affärsutvecklande aktiviteter för företagare inom mat och livsmedel

  • Är mat- och livsmedelsföretagens bollplank för tankar, frågor och idéer

  • Förmedlar kontakter så att företagen kommer vidare och hamnar rätt - snabbare

  • Ger företagen en överblick på finansieringsmöjligheter

  • Har koll på omvärld och trender som gör det lättare för företagen att möta marknaden

  • Samverkar och förmedlar mat- och livsmedelsföretagens behov till offentligheten 

 

Matbyrån Gotland AB är ett näringslivsfinansierat och helägt dotterbolag till Gotland Grönt Centrum. Företaget grundades till följd av ett samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, Tillväxt Gotland och LRF Gotland. Samarbetsprojektet  avslutades våren 2023 och finansierades via landsbygdsprogrammet. 

EU-logo-jordbruksfonden-sv-v.jpeg
bottom of page