top of page

OM MATBYRÅN

Matbyrån finns till för att stärka och utveckla företag inom mat och livsmedel på Gotland. 
Vi säger att vi ”leder i mellanrummen” - skapar bryggor mellan olika delar i mat- och livsmedelssystemet och ser till att ingen ramlar mellan stolarna. Vår filosofi är att när vi genom hela mat och livsmedelssystemet jobbar tillsammans kan vi bli mer till hållbara - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

 

Rent konkret innebär det att Matbyrån:

  • Skapar mötesplatser för företagare inom mat och livsmedel

  • Är ditt bollplank för tankar, frågor och idéer

  • Förmedlar kontakter så att du kommer vidare och hamnar rätt - snabbare

  • Erbjuder stöd till affärsutveckling 

  • Ger dig en överblick på finansieringsmöjligheter

  • Har koll på omvärld och trender som gör det lättare för dig att möta marknaden

  • Samverkar och förmedlar mat- och livsmedelsföretagens behov till offentligheten

  • Jobbar på att bli Sveriges bästa matkluster 

 

Matbyrån Gotland AB grundades till följd av ett samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, Tillväxt Gotland och LRF Gotland och är ett helägt dotterbolag till Gotland Grönt Centrum. Samarbetsprojektet finansierades via landsbygdsprogrammet. 

EU-logo-jordbruksfonden-sv-v.jpeg
bottom of page